Important Dates

More dates TBA
Остали датуми у припреми
13 January 2023 (Friday 7pm):
13 јануар 2023. (Петак 19ч):
Serbian New Year Eve celebration
Дочек српске Нове године
3 February 2023 (Friday 7pm):
3. фебруар 2023. (Петак 19ч):
St. Sava Recital
Светосавска приредба
10 February 2023 (Friday 6pm):
10 фебруар 2023. (Петак 18ч):
School Enrolments and first classes
Упис у школу и први часови
16 July 2023 (Sunday 9am):
16. јул 2023. (Недеља 9ч):
Draza Mihailovic Memorial Day
Дражин дан
2 December 2023 (Saturday 10am):
2 децембар 2023. (Субота 10ч):
The Orthodox Family Seminar
Православни породични семинар

Services

%d bloggers like this: