Школа ”Богдан Болта” / “Bogdan Bolta” School

Часови србског језика и веронауке одржавају се петком од 18:00 до 19:30 часова. Школа је регистрована при министартству образовања НЈВ и намењена је деци која похађају разреде K-12 у редовним школама. Школска година је истоветна школској години у државним школама у Новом Јужном Велсу. Ученици су подељени у две групе, према узрасту и познавању језика.

Учитељица: Бојана Ђакић Добрић;

Вероучитељ: о. Немања С. Мрђеновић;

Школски координатор: Љубица Мансел.

За додатне информације контактирајте нас на info@stnicholasblacktown.org

 

Serbian language and Orthodox catechism classes are offered every Friday from 6.00 pm until 7.30 pm. The School is registered with the NSW Department of Education and is intended for children of K-12 age in weekday schools. The school year is the same as in public schools in New South Wales. Students are divided in two groups according to age and Serbian language proficiency.

Teacher: Bojana Djakic Dobric;

Catechism Teacher: Fr. Nemanja S. Mrdjenovic:

School Coordinator:  Ljubica Mansell.

 

For more information please contact info@stnicholasblacktown.org