Школа ”Богдан Болта” / “Bogdan Bolta” School

Часови србског језика и веронауке одржавају се петком од 18:00 до 19:30 часова. Школа је у процесу регистрације при министартству образовања и намењена је деци која похађају разреде K-12 у редовним школама. Школска година је истоветна школској години у државним школама у Новом Јужном Велсу. Ученици су подељени у две групе, према узрасту и познавању језика.

Учитељица: мр Бојана Ђакић Добрић;

Вероучитељ: др Михаило Милетић;

Школски координатори: Жељко Торбица и Љубица Мансел.

За додатне информације контактирајте нас на info@stnicholasblacktown.org

 

Serbian language and Orthodox catechism classes are offered every Friday from 6.00 pm until 7.30 pm. The School is in the process of registration with the NSW Department of Education and is intended for children of K-12 age in weekday schools. The school year is the same as in public schools in New South Wales. Students are divided in two groups according to age and Serbian language proficency.

Teacher: Bojana Djakic Dobric, MA;

Catechism Teacher: Mihailo Miletic, PhD:

School Coordinators: Zeljko Torbica and Ljubica Mansell.

For more information please contact info@stnicholasblacktown.org