Фолклор / Serbian Folklore

Фолклорни ансамбл ”Каленић”, интегрални је део Српске школе ”Богдан Болта”. Пробе се одржавају сваког петка током школске године од 19:30 часова. Кореограф и наставник српских народних игара је госпођа Тамара Тешић.

Serbian Folklore ensemble “Kalenich” is an integral part of the “Bogdan Bolta” Serbian Language School. Dance rehearsals are on Fridays, during NSW school year, from 7:30pm. Choreographer and dancing pedagogue is Ms Tamara Tesic.