Фолклор / Serbian Folklore

Фолклорни ансамбл ”Каленић”, интегрални је део Српске школе ”Богдан Болта”. Пробе се одржавају сваког петка током школске године од 19:30 часова. Кореограф и наставник српских народних игара је господин Ђорђе Николић.

Serbian Folklore ensemble “Kalenich” is an integral part of the “Bogdan Bolta” Serbian Language School. Dance rehearsals are on Fridays, during NSW school year, from 7:30pm. Choreographer and dancing pedagogue is Mr Djordje Nikolic.

FOLKLORE REHEARSALS ARE HELD WITH STRICT ADHERENCE TO THE COVID-19 RESTRICTIONS AND REGULATIONS!