Коло српских сестара / Serbian Sisters Circle

Коло Српских Сестара ”Југовића Мајка” при Црквеној општини Свети Никола у Блектауну основано је 11. августа 1967. године. Сестре помажу рад Црквене општине, старају се о храму и сали, припремају и служе храну, обилазе болнице,…

Serbian Sisters Ciricle “Jugovicha Majka” attached to the St Nicholas Church Community in Blacktown was founded 11 August 1967. Sisters are helping with the work of the Church Community, taking care of the Church, preparing and serving food, visiting the sick,…