ВАЖНИ ДАТУМИ / IMPORTANT DATES

More dates TBA

Остали датуми у припреми

13 January 2023 Friday at 7pm: Serbian New Year eve celebration

13 јануар 2023. Петак у 19ч: Дочек српске Нове године


3 February 2023 Friday at 7pm: St. Sava Recital

3. фебруар 2023. Петак, 19ч: Светосавска приредба


10 February 2023 Friday at 6pm: School Enrollments and first classes

10 фебруар 2023. Петак у 18ч: Упис у школу и први часови


16 July 2023 Sunday at 9am: Draza Mihailovic memorial day

16. јул 2023. Недеља у 9ч: Дражин дан


2 December 2023 Saturday at 10am: The Orthodox Family Seminar

2 децембар 2023. Субота у 10ч. Православни породични семинар