ВАЖНИ ДАТУМИ / IMPORTANT DATES

Списак важних друштвених скупова планираних за 2021. годину, у организацији Црквене општине:

The list of important social events planned for 2021, organised by the Church Community:

13. јануар: Дочек нове године

13 January: Serbian New Year’s eve

30. јанаур (19:00 часова): ”Светосавска академија”

30 January (7.00pm): “Saint Sava Recital” (7.00pm)

To be updated soon

Ускоро опширније